Административно дело
Номер176
Година2016
Съдебен състав15
Входящ номер443
Дата на подаване01/07/2016
Архивен номер1964/19
Заседания по дело
ДатаВидРезултат
02/16/2016 02:15 PMОЗОтменен ход по същество

Съдебни актове и протоколи
Протокол от дата 16.2.2016 г.
Определение номер 1138 от дата 26.2.2016 г.