Административно дело
Номер3817
Година2016
Съдебен състав47
Входящ номер10025
Дата на подаване04/11/2016
Архивен номер
Заседания по дело
ДатаВидРезултат
05/20/2016 11:30 AMОЗОтложено

Съдебни актове и протоколи
Протокол от дата 27.4.2016 г.
Протокол от дата 20.5.2016 г.
Протокол от дата 17.6.2016 г.
Решение номер 5403 от дата 26.7.2016 г.