Преюдициални запитвания


ДатаЗаглавие
02/09/2017Преюдициално запитване по дело №6730/2016г. на АССГ 12 с-в и СЕС по дело
12/08/2016Преюдициално запитване по дело №5353/2015г. на АССГ 12 с-в и СЕС по дело
12/08/2016Преюдициално запитване по дело №5154/2015г. на АССГ 12 с-в и СЕС по дело
11/11/2016Преюдициално запитване по дело №12585/2015г. на АССГ 46 с-в и СЕС по дело С-507/16
11/11/2016Преюдициално запитване по дело №659/2016г. на АССГ 15 с-в и СЕС по дело С-552/16
02/23/2016Преюдициално запитване по дело №4972/2014г. на АССГ 12 с-в и определение на СЕС по дело С-27/16
02/23/2016Преюдициално запитване по дело №1228/2015г. на АССГ 12 с-в и СЕС по дело С-83/16
03/10/2015Преюдициално запитване по дело 9123/14 на АССГ на ХІІІ к.с. и определение на СЕС по дело С-129/15
08/13/2014Преюдициално запитване по дело №6150/2012г. на АССГ 27 с-в и решение на СЕС С-83/14
08/13/2014Преюдициално запитване по дело №10269/2011г. на АССГ 27 с-в и решение на СЕС по дело С-93/12
03/28/2014Преюдициално запитване по дело 1535/14 на АССГ 12 състав и решение на СЕС по дело С-146/14
02/12/2013Преюдициално запитване по дело 11338/2011г. на АССГ 12 състав и решение на СЕС , С-103/13
02/06/2013Преюдициално запитване по дело 4200/2010г. на АССГ 12 с-в и решение на СЕС по дело С-78/12
01/04/2013Преюдициално запотване по дело 7690/2010 на АССГ 12 състав и решение на СЕС С-30/13 и присъединено С-29/13
01/04/2013Преюдициално запитване по дело 8081/10г. на АССГ 12 състав и решение на СЕС С-29/13 и присъединено С-30/13
First Page
Previous Page
Next Page
Last Page